menu

Wednesday, February 12, 2014

Бие даах долоо хоногийн даалгавар"Уран зохиолын судлал, шүүмжлэл"хичээлээр гүйцэтгэх даалгавар
Анги: ХБ4
Хугацаа: Хоёрдугаар улирлын сургалт эхлэхэд
Ажил:  Нэг уран бүтээлчийн тодорхой нэг зохиолыг сонгон судлан шүүмжилсэн бие даалт хийж ирэх
"Харьцуулсан утга зохиол" хичээлээр бие даах долоо хоногийн даалгавар
Анги: ХБ4, МАХ4
Хугацаа: Хоёрдугаар улирлын хичээл эхлэхэд
Ажил: "Гэсэр", "Жангар" туужаа сэргээн санаж уншиж ирсэн байх
"Эсээ Найруулгазүй" хичээлээр бие даах долоо хоногийн даалгавар
Анги: 1-1 анги
Хугацаа: Хоёрдугаар улирлын сургалт эхлэхэд
- 48 хуудас хуулан бичлэг
- 12 хуудас чээж бичиг
- Бүх нөхцөл дагавараа нүдлэх, чээжлэх
- Таван э сээ бичиж ирэх \ сэдвээ өөрөө сонгоно\
“Монгол бичиг” хичээлээр бие даах долоо хоногийн даалгавар
Анги: БАБ2а 
Хугацаа: Хоёрдугаар улирлын хичээл эхлэхэд шалгах
Хийх ажил:  
24 хуудас хуулан бичлэг
Цэнхэр дэвтэрээ бичиж ирэх \ дуустал, харандаагаар \
Бүх нөхцөл дагавараа 12 хуудастай дэвтэр дээр бичиж, нүдлэх
Нөхцөл дагавар бүр дээр арав арван жишээ бичиж ирэх

No comments:

Post a Comment