menu

Wednesday, February 12, 2014

Харьцуулсан утга зохиол бие даалтОюутны бие даан гүйцэтгэх ажил

  •  Гэсэр, Жангар туулиудыг Рамаяна, Махабхарата, Нибелунгийн дуулал зэрэг алдарт туульстай харьцуулах
  • Монголын орчин үеийн зохиолоос сонгон орчуулгын нэгэн зохиолтой харьцуулан өөрийн дүгнэлтээ илэрхийлэн илтгэл бичих
  • Шүүмж бичих

No comments:

Post a Comment