menu

Wednesday, February 12, 2014

Монгол бичиг бие даалтОюутны бие даан хийх ажлууд
Уншиж дүгнэлт өгөх бүтээлүүд
Бие даан хийх ажил
Шалгах арга
1,6,7
·        Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийг түүж толь хөтлөх
·        Нэр ба үйл үг бүтээх дагавруудыг бүртгэн толь хөтлөх, нүдлэх
·        Дүрс ялган бичдэг үгсийн толь хөтлөх
·        Уламжлалт бичлэгтэй үгсийн толь хөтлөх
·        Оноосон нэрийн толь хөтлөх
·        Бага хэмжээний өгүүллэгийн зохиолыг монгол бичгээр хөрвүүлэх
·         Оноож өгсөн толийг зохих зааврын дагуу хөтөлсөн эсэх
·         Монгол бичгээр хөрвүүлсэн эхийн үгсийг нүдэлж зөв бичиж чадаж буй эсэх

No comments:

Post a Comment