menu

Wednesday, February 12, 2014

Уран зохиолын түүх бие даалтОюутны бие даан хийх ажил
Агуулга
Гүйцэтгэх аргачлал
Үнэлгээний шалгуур
1
1920-иод оноос хойшхи монголын уран зохиол дахь яруу найргийн төрлөөс багшийн сонгож өгсөн шүлэг \ 40-өөс дээш \ бүрийг бүрэн чээжлэх

Өгөгдсөн зохиолыг уншаад, дэвтэрт тэмдэглэл хийх Яруу найраг, үргэлжилсэн үг, жүжгийн зохиолыг уншсан номзүйн жагсаалт гаргах Зохиолчдын намтар, уран бүтээлийн товчооныг цуглуулж, тэмдэглэл хийх

Шүлгийг бие даалттай цагаар уншуулж шалгана. Хөтөлсөн тэмдэглэлд зохиолын агуулгыг бүрэн хамруулсан эсэхийг харна. Зохиолыг хэрхэн ойлгосныг дадлага болон бие даалттай цагаар нь шалгаж хамгаалуулна.
2
Сонгож өгсөн 20-иос дээш өгүүллэгийг уншиж, агуулга, үзэл санаа, дүр дүрслэл, туурвилзүйг нь ойлгосон байх
3
15 тууж уншиж, үнэлэлт дүгнэлт хийсэн байх
4
10-аас дээш роман уншиж, ур чадвар агуулгын хүрээ, туурвилзүйг нь тодорхойлох
5
Жүжгийн зохиолын гол төлөөлөгчид тэдгээрийн уран бүтээлээс сор болсон 10-аас дээш жүжгийг уншиж, дүгнэлт хийсэн байх

No comments:

Post a Comment