menu

Sunday, November 30, 2014

МОНГОЛ БИЧГИЙН ХИЧЭЭЛ-МАХ 2 анги

Монгол бичгийн хичээлээр гүйцэтгэх даалгавар
Хугацаа: Хоёр долоо хоногийн даалгавар
Доорх сэдвийг судалж, дасгалыг гүйцэтгээрэй. 
  • Тэмдэг нэр түүний утга, бүтээх дагаврууд
  • Тэмдэг нэрийн утгын бууруулах, эрчимжүүлэх зэрэг ёс
  • Тооны нэрийг зөв бичихүй
  • Тооны нэрийн бүтцийн ангилал  \Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг 40-48 хуу\
Цэвэр хичээнгүй хуулж, бичгийн хэвээ сайжруулж, үгсийг нүдлэн тогтоогоорой.
\\Соён гэгээрэгч хэн бүхний монгол бичиг 92-104 хуу\\
 

No comments:

Post a Comment