menu

Sunday, November 30, 2014

ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛ-БАБ 2

Аман зохиолын төрлөөс
  • Таван оньсого
  • Таван үлгэр
  • Таван түргэн хэллэг
  • Таван зүйр цэцэн үг
  • Таван ертөнцийн гурвыг тайлбарлаад, цуглуулж ирэх
Тайлбарлахдаа: 
  • Үгийн утга
  • Үгийн үүрэг
  • Танин мэдэхүйн ач холбогдол\
  • Сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдлыг сайтар харгалзан үзэх

No comments:

Post a Comment