menu

Sunday, April 19, 2015

“ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛ, УРАН УНШЛАГА” ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТ“ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛ, УРАН УНШЛАГА” ХИЧЭЭЛИЙН ШАЛГАЛТ
Хамрах хүрээ: СӨБ 2 анги, Хөрвөх сургалт
Хугацаа:
Бие даалт:
 • Өөрийн сонгосон 30 шүлэг зохиолыг чээжилсэн байх
 • Эсээ бичих
 • 10 зохиол сонгон уран зохиолын задлал, нас сэтгэхүй, танин мэдэхүйн задлал хийсэн байх
 • Хүүхдийн үлгэрийн PPT файлаар гүйцэтгэн үзүүлэх
 • Хүүхдийн media хэлбэрийн бүтээл цуглуулах
Шалгалтын асуулт:
 1. Зохиолын тод дуудлага уран уншлагад хэрхэн нөлөөлөх вэ ?
 2. Өргөлт, хэмнэлийн тухай ярина уу ? жишээгээр тайлбарлана уу ?
 3. Хурдац, зогсоцын тухай ярина уу ? жишээгээр тайлбарлана уу ?
 4. Шүлгийн өнгө, ая, дэгийн тухай ярина уу ? жишээгээр тайлбарлана уу ?
 5. Богино шүлгийг хэрхэн уран унших вэ ?
 6. Урт хэмжээний шүлэг найраглалыг хэрхэн уран унших вэ ?
 7. Зохиолыг хүүхдэд ойлгуулж унших тухай ярина уу ?
 8. Хүүхдийг уран уншуулах аргазүйн тухай ярина уу ?
 9. Зохиолыг ойлгуулах дэс дараалал ?
 10. Хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг хэрхэн анхаарах вэ ?
 11. Хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг хэрхэн сайжруулах вэ ?
 12. Монголчуудын хэл ярианы гажиг засах арга ?
 13. Авиаг зөв дуудах аргазүй
 14. Гийгүүлэгчийг зөв дуудах арга зүй
 15. Эгшгийг зөв дуудах аргазүй
 16. Уран уншиж сурснаар ямар давуу талтай вэ ?

No comments:

Post a Comment