menu

Sunday, April 19, 2015

Харьцуулсан уран зохиол хичээлийн шалгалтХарьцуулсан уран зохиол хичээлийн шалгалт
Анги: Хэл бичгийн 4-р анги
Үнэлгээний шалгуур
·         Аман зохиолын дурсгал туульсын үүсэл гарлыг мэдэж байгаа эсэх, орчуулгын уран зохиолоор дамжуулан МУЗ-ын түүхэн хөгжлийн талаар харьцуулж чадаж байгаа эсэх
·         Аман болон бичгийн зохиолын харьцуулсан судалгааны аргад суралцсан эсэх
·         Монголын сонгодог зохиолын уран сайхан, хэлний онцлогийг бусад улс түмний бүтээлүүдтэй харьцуулан чадаж байгаа эсэх
·         Өрнө ба дорнын зохиолчдын арга барилыг монголын зохиолчдын уран бүтээлийн туршлагатай харьцуулан ойлгож байгаа эсэх

Нэгдүгээр даалгавар: Оюутан тус бүр авсан сэдвээрээ бие даалтыг боловсруулсан байна.
Хоёрдугаар даалгавар: Орчуулгын уран зохиол сонгон авч шүүмжлэх, түүнийгээ тайлбарлан илтгэх
Гуравдугаар даалгавар: Онолын асуултын дагуу бэлдсэн билетийг сугалан хариулна.
Билет.
1.      “Гэсэр”, “Жангар”, “Бум-Эрдэнэ”, “Хан харангуй” зэрэг тууль хамгийн урт буюу 10000 мөр шүлгээс бүтдэг байна. Эдгээр туулийн тухай ярина уу
2.      Тууль хайлахаас өмнө заавал оршил болгож юуг хайлдаг вэ ? Яагаад ?
3.      Туулийн үүсэл гарлын тухай, хэддүгээр зуунаас үүссэн бэ ?
4.      Туулийн судалгааны тухай
5.      Баатарлаг туулийн тухай
7.      Хилин галзуу  баатрын туулийн тухай
8.      Гэсэр хааны тууль
9.      Жангар хааны тууль
10.  Манас туулийн тухай
11.  Монгол туулийн баатруудын дүрийн тухай
12.  Туулийн төрөл зүйлийн тухай
13.  Туулийн хэлзүйн тухай
14.  Туульчдын тухай
15.  Үлгэрийн ангиллын тухай
16.  Өнчин хүүгийн тухай дүрийн онцлог
17.  Үлгэрийн нийгмийн шинж
18.  Үлгэрийн аж байдлын шинж
19.  Монгол үлгэрийн онцлог
20.  Бусад орны үлгэрийн онцлог
21.  Чөтгөр шулмын дүрийн тухай \үлгэр дэх\
22.  Орчуулгын ур чавдар, хэл найруулгын тухай
23.  Орчуулгын зохиолын өв уламжлал
24.  Орчуулах дүрмийн тухай
25.  Орчуулагчид ямар байх  вэ?
Номзүй:
1)       Алтангүл. Б., Монгол хэлнээ орчуулагдсан Францын уран зохиолын товьёг
2)       Баянзул. Б., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл, 1921-55
3)       Катуу.Б “Монгол баатарлаг туулийн судалгаа”
4)       Бүрэндалай. Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1956-60
5)       Бүрэндалай. Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1961-64
6)       Пүрэвдорж. Г., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1965-69
7)       Базар. Ш., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1970-72
8)       Базар. Ш., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1973-74
9)       Базар. Ш., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1975-76
10)   Базар. Ш., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1977-80
11)   Базар. Ш., Гадаадын уран зохиолыг монгол хэлэнд орчуулсан бүртгэл. 1981-84
12)   Хөвсгөл. С., Дорнодахины уран зохиол. Уб., 2003
13)   Дулам. С., Дорно дахины уран зохиолын үүд. Уб., 2004
14)   Цэндсүрэн. Ч., Бат-Очир. Д., Намсрай. Ж., Гадаадын уран зохиол 1. Уб., 1976
15)   Шархүү. А., Бат-Очир. Д., Болд. Д., Цэндсүрэн. Ч., Гадаадын уран зохиол 2. 1976
16)   Оюунбадрах. Д., Гадаадын уран зохиол 3. Уб., 1976
17)   Намсрай. Ж., Францын уран зохиол. Уб., 1976
18)   Аюурзана. Г., Дэлхийн сод 80 туурвил
19)   Нобелийн шагналтны өгүүллэгүүд
20)   Эзлэгдсэн байшин түүвэр
21)   Энэтхэг өгүүллэг. 1955
22)   Энэтхэг ардын үлгэр. 1957
23)   Энэтхэг үлгэр. 1980

No comments:

Post a Comment